Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı – 11 Şubat 2016

Geçmişten günümüze kadar geçen sürede veri günden güne artmış ve verinin işlenerek değerli bilginin elde edilmesi süreci de buna bağlı olarak evrimsel bir değişime uğramıştır. Çevrimiçi işlem trafiği, e-posta, metin, belge, video, ses, resim, tıklama akışları, sistem günlükleri, arama sorguları, sosyal ağ etkileşimleri, istatistiksel veriler, sağlık kayıtları, bilimsel veriler, devlet ve özel sektöre ait kayıtlar, sensörler ve cep telefonları tarafından oluşturulan veriler devasa boyutlara ulaşmaktadır. Bu büyük hacimli, çeşidi bol ve hızla akan verilerin değere dönüştürülmesi artık bir bilim dalı haline gelmiş ve VERİ BİLİMİ olarak adlandırılmaktadır. Bu bilim dalı, büyük veri analitiği veya analizi işlemlerini kolaylaştıran, verilerin anlaşılmasını ve farklı çıkarımlar elde edilmesini sağlayan ve en önemlisi görselleştirilmesine imkan vermektedir. Bu bilim dalı kurum ve kuruluşların geleceğe yönelik yeni stratejiler ve politikalar oluşturmasına, mevcut problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik yeni yollarının üretilmesine, yeni trendlerin tahmin edilmesine katkılar sağlamaktadır.

Son yıllarda önemi iyice artan veri boyutu beraberinde büyük veri analitiği, güvenliği ve mahremiyeti ihlal konularını da beraberinde getirmiştir. Özellikle son haftalarda kamu kurumlarımıza yapılan saldırılar ile bu endişe daha da artmıştır. Ülkemizde her geçen gün artan veri boyutu ve tutulan bu verilerin güvenliğinin sağlanması da her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bunun getirilerinin ve götürülerinin bilinmesi, gereken önlemlerin alınması ve büyük verilerden istenildiği ölçü de istifade edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple; 11 Şubat 2016 tarihinde, saat 13:00-17:30 arasında, Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonunda “Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı” düzenlenecektir. Çalıştay, alanlarında uzman konuşmacılar ve davetliler ile ülkemizdeki büyük veri ve bilgi güvenliği çalışmalarına yön vermek, gereksinimleri belirlemek, çözümler sunmak ve en önemlisi kamuda mevcut verilerin kullanılması ile farklı ve yeni değerler elde edilmesine katkı sağlamak, verilerin güvenliğinin ve mahremiyetinin sağlanmasına katkılar sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliklerinin artmasını sağlamak da çalıştayın hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu çalıştay, konuyu öğrenmek, karşılaşılan problemleri hep beraber çözmek, mevcut bilgi birikimi ve deneyimini paylaşmak ve en önemlisi kendisini geliştirmek isteyen tüm paydaşlara açık olup KATILIM ÜCRETSİZDİR. Sadece www.bidisec.net ‘ten kayıt yaptırılması zorunludur.

Çalıştayda aşağıdaki sorulara cevaplar aranılacaktır.

o Büyük veri bilimini nasıl geliştirmeliyiz?
o Büyük veriler nasıl analiz edilir?
o Kurumumda/kurumlarda büyük veri var mı?
o Büyük veriden kurumsal değer nasıl elde edilir?
o Büyük veriden değer elde etmek için veri yapıları ne kadar uygundur?
o Kamu örnekleri var mıdır?
o Kamu kurum verileri nasıl güvenli işlenir?
o Büyük veride gizlilik, güvenlik veya mahremiyet nasıl sağlanır?

İlginize Çekebilir

Türk Telekom 5G white paper

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir