IoT projeleri neden başarısız oluyor?

Cisco’nun IoT World Forum’da sektörün lider temsilcileriyle yaptırdığı araştırmaya göre IoT projelerinin büyük çoğunluğu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Araştırma, Nesnelerin İnterneti projelerinin yüzde 60’ının daha “kavram kanıtlama” aşamasında durdurulduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 60’ı nesnelerin interneti inisiyatiflerinin kâğıt üzerinde iyi göründüğünü aktarırken, uygulama aşamasında beklenenden çok daha fazla zorlukla karşılaştıklarını ifade ediyor.

Nesnelerin internetini geliştirme amacıyla sektörün en iyi, en parlak ve en tutkulu liderlerinin bir araya geldiği IoT World Forum’da farklı sektörlerden BT yöneticileri ve karar vericiler arasında yapılan araştırmayla Nesnelerin İnterneti projelerinde şirketlerin başarı sırlarının yanı sıra karşılaşılan engellerin de ortaya çıkarılması hedeflendi. IDC’nin tahminlerine göre 2025 yılında tüm dünyadaki Nesnelerin İnterneti uç noktalarının sayısı 82 milyardan fazla olacak. 2016 yılı sonunda ise bu rakam 14,9 milyardı. Bu büyüme hızı ile nesnelerin interneti artık internetin kendisi kadar vazgeçilmez olacak.

Mesele hala “insan”

Nesnelerin İnterneti tamamen teknoloji ile ilgili görünse de araştırmaya göre kültür, organizasyon ve liderlik gibi insan faktörleri projelerde hala kritik önem taşıyor. Araştırmada;

– BT ve iş birimleri arasındaki işbirliği katılımcıların yüzde 54’ü tarafından en önemli faktör olarak belirtildi.
– Teknoloji odaklı bir kültür ve üst düzey lider desteği yüzde 49 tarafından önemli görüldü.
– IoT Deneyimi ise yüzde 48 tarafından seçildi.

BT ve iş birimleri arasındaki işbirliğinin önemi konusundaki güçlü fikir birliğine rağmen bazı önemli farklılıklar da ortaya çıktı. Buna göre:

– BT karar vericileri teknoloji, organizasyon kültürü, uzmanlık ve sağlayıcılara daha çok önem veriyor.
– İş birimleri karar vericileri en çok strateji, süreçler, iş modelleri ve kilometre taşlarına odaklanıyor.
– BT karar vericileri nesnelerin interneti projelerini başarılı olarak değerlendirmeye daha yatkın. Yüzde 35’i projelerinin tam olarak başarılı olduğunu düşünürken, iş birimi yöneticilerinin sadece yüzde 15’i aynı fikirde.

IoT projelerinin sürprizi karlılık artışı

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 73’ü tamamlanan nesnelerin interneti projeleri ile elde ettikleri veriyi işlerini geliştirmek için kullanıyor. Nesnelerin interneti uygulamalarının en önemli 3 faydası müşteri memnuniyetinde artış ( yüzde 70), operasyon verimliliği (yüzde 67) ve gelişmiş ürün ve hizmet kalitesi ( yüzde 66). Ayrıca katılımcılar karlılık artışının da sürpriz faydalardan olduğunu belirttiler.

Ekosistem işbirlikleri başarıya taşıyor

Araştırmada ayrıca en başarılı nesnelerin interneti projelerinin ekosistem işbirlikleri ile gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Başarılı olan şirketler stratejik planlamadan, veri analizine kadar her aşamada iş ortakları ile çalışıyorlar. Katılımcıların yüzde 60’ı nesnelerin interneti inisiyatiflerinin kâğıt üzerinde iyi göründüğünü aktarırken, uygulama aşamasında beklenenden çok daha fazla zorlukla karşılaştıklarını ifade ediyor. Uygulama aşamalarının tamamına bakıldığında en çok karşılaşılan 5 zorluk ise şöyle: Tamamlama süresi, şirket içinde sınırlı uzmanlık, veri kalitesi, ekipler arasında entegrasyon ve bütçe aşımı. En başarılı şirketler IoT iş ortağı eko sistemini her aşamaya dahil ederek güçlü iş ortaklıkları ile öğrenme sürecini kolaylaştırıyorlar.

Karar vericilerin yüzde 64’ü durdurulan ya da başarısız olan nesnelerin interneti projelerinin şirketlerinin bu alandaki yatırımlarını hızlandırdığını belirtiyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 61’i nesnelerin interneti teknolojilerinin şirketleri için yapabilecekleri söz konusu olduğunda daha yolun başında olduklarını düşünüyor.

kaynak : http://www.computerworld.com.tr/haberler/nesnelerin-interneti-iot-projeleri-neden-basarisiz-oluyor/

İlginize Çekebilir

Türk Telekom 5G white paper

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir