Endüstri 4.0 Etiket Arşivi

Otomobil dünyasında dijital dönüşüm ve sanayi 4.0

Otomobil dünyasının üretim arenasındaki lider konumu, tahmin edeceğiniz üzere yeni bir şey değil. 1908 yılında seri üretim hattını kullanarak üretimde verimliliği artıran Henry Ford, buhar makinelerinin keşfinden sonra, sanayideki ikinci büyük devrimi başlatmış oldu. 1930’da kendi kendini çalıştırabilen motorların keşfedilmesi, 1995’te araç içi GPS navigasyon sistemlerinin kullanımı ve 2000’li yılların başında hayatımıza giren elektrikli hibrit arabalar, otomobil endüstrisinin bitmek bilmeyen yenilikçi girişimlerinden sadece birkaçı… Devrimsel yenilikleriyle üretim dünyasına da liderlik eden otomobil endüstrisinin sanayi devrimlerindeki rolü de tartışılmaz. Gelin şimdi isterseniz biraz da sanayi devrimlerine ve onları tetikleyen inovasyonlara kısaca bir göz atalım. 1918 yılına ait Citroên otomobil üretim hattından …

Devamı »

TÜSİAD Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0: Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi Rapor Özeti

Sürekli gelişen teknoloji, sanayide üretkenliğin özellikle 18. yüzyılın sonlarından günümüze üç ana dalga çevresinde çok önemli şekilde artmasını mümkün kılmıştır. Buhar gücüyle çalışan makinalar, elektriğin üretime girmesi ve 1970 sonrasında gittikçe yaygınlaşan robotlu otomasyon akımı bu yeni çığırlar açan üç devrimin tetikçileri niteliğinde olmuştur. Günümüzde ise artık dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. sanayi (d)evriminden söz ediyoruz. Akıllı robotlar, büyük veri, nesnelerin interneti, 3-D baskı, bulut gibi dokuz teknolojinin bu devrimin tetiklenmesinde çok önemli rolü olduğunu gözlemliyoruz. Bu devrimle ortaya çıkan Sanayi 4.0 kavramını da artık sadece değer zincirlerinin parçalarının kendi içlerinde otomasyonu ötesinde birbirleri ile entegre olması olarak tanımlıyoruz. Entegrasyonun …

Devamı »

Tayvan’ın Endüstri 4.0 dersleri

Tayvan hükümeti 2017’nin şubat ayında ülkenin makine endüstrisinin kalbi olan Taichung City’de akıllı makinelere giden yolu açacak Akıllı Makineler Geliştirme Ofisi’ni açması, ülkenin iyi hazırlanmış stratejik planında sadece yeni bir kilometre taşı oluşturdu. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’in beş inovatif sektör politikasının parçası olan Endüstri 4.0 planı, endüstriyel kalkınma hareketinin merkezinde yer alan Taichung’daki fabrikalardaki donanımın bulut bilişim ve siber-fiziksel sistemlerle yükseltilmesini amaçlıyor. Ekonomi Bakanlığı ve Taichung şehir yönetiminin şirketlerle altı ay kadar süren görüşmelerinin ardından açılan ofis, kamu ve özel sektör kaynaklarının entegre edilerek birlikte kullanılmasının yanında var olan sanayi-akademi işbirliğini yeni hedefleri karşılayacak bir işgücü yetenek havuzu oluşturmak …

Devamı »

Sanayicinin fikrini ürüne dönüştürecek enstitü kurulmalı

Makine İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) iki yıldır sürdürdüğü Makine Sektöründe üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar Projesi, tamamlandı. Almanya, Polonya ve Türkiye arasında üretim tekniklerine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamayı amaçlayan projeye MAİB üyesi 10 firma ile Almanya’dan Fraunhofer IWU ve Polonya’dan DPIN katıldı. MAİB Yönetim Kurulu üyesi Sevda Kayhan Yılmaz ve Ankara Temsilcimiz Ferit B. Parlak’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının katılımcılara göre, Avrupa artık ucuz Çin işgücünü kullanmak yerine, lojistik maliyetini düşürmek için Endüstri 4.0’ı da kullanarak üretimi Doğu Avrupa’ya kaydırıyor. Endüstri 4.0’a ayak uydurabilen firmaların ayakta kalabileceğini belirten katılımcılar, Almanya’daki Fraunhofer gibi Türkiye’de de sanayicinin fikrini nihai ürüne dönüştürebilecek enstitülerin kurulması …

Devamı »

Sanayi 4.0’a adım adım

Networking protokollerine imza atan CC-Link Partner Association (CLPA) ve PROFINET & PROFIBUS International (PI), işbirliğine imza attı. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden temin edilen farklı makineler ve sistemler arasında şeffaf bilgi akışı sağlayarak iletişimi kolaylaştıracak bu yeni işbirliği ile fabrikalardaki otomasyon sistemlerinin esnekliğinin artırılması hedefleniyor. Sektörde bir ilk olan bu çalışma, Sanayi 4.0 vizyonunu gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Günümüzde Sanayi 4.0 ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’nin (IIoT) ivme kazanmasıyla birlikte otomasyon sektörü, makine üreticilerini ve networking uzmanlarını heyecanlandıran çok sayıda gelişmeye sahne oluyor. Son zamanların en önemli gelişmelerinden biri ise Asya ve Avrupa’nın en yaygın networking …

Devamı »

Endüstri 4.0, İnsan Emeği ve Mühendis

Endüstri 4.0 çağdaş otomasyon, veri değişimi ve imalat sanayini içeren jenerik bir ifadedir. “Siber Fiziksel Sistem, Nesnelerin İnterneti, İnternetlerin İnterneti, Hizmetlerin İnterneti” oldukça yakın ve bağlantılı kavramlar olarak kullanılıyor. Endüstri 4.0; 4. Sanayi Devrimi’ni, genellikle mekanizasyon, seri üretim, otomasyon olarak sıralanan önceki üç sanayi devriminden sonraki yeni bir aşamayı vurgulamak amacıyla dolaşıma sokuldu. Hatırlanırsa Birinci Sanayi Devrimi su ve buhar gücü kullanımıyla üretimi makineleştirdi. İkincisi ise elektrik gücüyle kitle üretiminin yolunu açtı. Üçüncüsü de, elektronik ve enformasyon teknolojisi aracılığıyla üretimde otomasyonu gerçekleştirdi. Dünya Ekonomik Forumu’na göre; Dördüncü Sanayi Devrimi, üçüncüsünün temelleri üzerinde, fiziksel, sayısal (dijital) ve biyolojik alanlar arasındaki çizgiyi …

Devamı »

Endüstri 4.0 ve teknoloji düşkünü CIO’ların geri dönüşü

Dijital ekonominin her geçen gün daha fazla yaygınlaşan Endüstri 4.0 ile “teknoloji bileşenlerinin endüstriyel çağından” çok daha fazlası haline geldiğini söylemek mümkün. Dijital çağı anlamak için geçiciliğin kalıcılığın yerini ve kaosun kararlılığın yerini aldığını kabul etmek gerekiyor. Tüm bunların ötesinde insanlık ve teknolojinin birlikte yürüdüğü yolda türlerin yeni bir sınıflandırmaya ihtiyaç duyulabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Teknolojideki gelişmenin hayranlık uyandırdığını söylemek mümkün! Ancak baş döndürücü gelişme hızına rağmen endüstri 4.0 ile gelişim sürecine üst düzeyde fayda sağlayan veri ve nesnelerin interneti altyapısının öneminin yeterince kavranmaması dikkat çekilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Üretim sürecinde yaratıcılığa odaklanılarak bu sürece yönelik tesis …

Devamı »